Registrační systém/Registration System

Udržitelný rozvoj XIV: Evropa a ČR v časech krize
Sustainable Development XIV: Europe and the Czech Republic in Times of Crisis

Informace o konferenci

Konferenční systém


Registrace/Registration: 26. 6. - 4. 10. 2023
Registrace na konferenci byla uzavřena. Pro více informací nás prosím kontaktujte na e-mailu info@vsers.cz.
Registration for this event has been closed. For more information, please contact us on email info@vsers.cz.

Vysoká škola evropských a regionálních studií v Českých Budějovicích si Vás dovoluje pozvat na mezinárodní vědeckou konferenci

„Udržitelný rozvoj XIV: Evropa a ČR v časech krize“ - 11. - 13. 10. 2023

pod záštitou ministra pro evropské záležitosti Ing. Martina Dvořáka, hejtmana Jihočeského kraje MUDr. Martina Kuby a primátorky Statutárního města České Budějovice doc. Dr. Ing. Dagmar Škodové Parmové.Information about the conference

Conference system

The College of European and Regional Studies in České Budějovice is hereby inviting you to the international scholarly conference

„Sustainable Development XIV: Europe and the Czech Republic in Times of Crisis“ - 11th – 13th October 2023

under the patronage of the Minister for European Affairs of the Czech Republic Mr. Martin Dvořák, of the Governor of the South Bohemian Region Mr. Martin Kuba and the Mayor of the City of České Budějovice Mrs. Dagmar Škodová Parmová.


Program konference / Conference Program (pdf, aktualizováno 09. 10. 2023) [CZ]

Pozvánka na konferenci (pdf, aktualizováno 26. 06. 2023) [CZ]

Call for papers 2023 (pdf, aktualizováno 26. 06. 2023) [EN]

Záštity nad konferencí (pdf) [CZ]
 
technická podpora/technical support: admin@vsers.cz