Registrační systém/Registration System

„Udržitelný rozvoj X: Demokracie, hospodářský rozvoj a bezpečnost - Evropská unie na křižovatce“
pod záštitou hejtmanky Jihočeského kraje Mgr. Ivany Stráské a primátora statutárního města České Budějovice Ing. Jiřího Svobody./
„Sustainable Development X: Democracy, Economic Development and Security – European Union at the Crossroads“
under the patronage of the Governor of the South Bohemian Region Ms. Ivana Stráská and the Mayor of The City of České Budějovice Mr. Jiří Svoboda.

Přihlášení do registračního systému

Konferenční systém


Registrace: 1. 1. - 4. 3. 2019.

Vysoká škola evropských a regionálních studií v Českých Budějovicích si Vás dovoluje pozvat na mezinárodní vědeckou konferenci

„Udržitelný rozvoj X: Demokracie, hospodářský rozvoj a bezpečnost - Evropská unie na křižovatce“

pod záštitou hejtmanky Jihočeského kraje Mgr. Ivany Stráské a primátora statutárního města České Budějovice Ing. Jiřího Svobody.

Registrace aktivních účastníků konference bude zahájena od 1.1.2019.

Aktivní účastníci slovensky, německy, anglicky, polsky, ukrajinsky a rusky mluvících zemí se mohou zaregistrovat na konferenci od 1. 1. 2019.

Pokud již máte vygenerován účet, můžete se na této stránce kdykoliv přihlásit do systému a upravovat všechny další údaje související s konferencí. Nezapomeňte prosím upravit a zadat všechny údaje včas.

Login to the Registration System

Conference system

The College of European and Regional Studies in České Budějovice is hereby inviting you to the international scholarly conference

„Sustainable Development X: Democracy, Economic Development and Security – European Union at the Crossroads“

under the patronage of the Governor of the South Bohemian Region Ms. Ivana Stráská and the Mayor of The City of České Budějovice Mr. Jiří Svoboda.

Registration of active participants of the conference has been commenced since 1st January 2019

Registration of active participation of Slovak-speaking, German-speaking, English-speaking, Polish-speaking, Ukrainian-speaking and Russian-speaking participants has been commenced since 1st January 2019.

If you already have the account generated, you can log on the page at any time, and edit any additional information associated with the conference. Please do not forget to edit and insert the data on time.

REGISTRACE/REGISTRATION

Přihlášení pro registrované uživatele/Login for registered users

Login/Login:
Heslo/Password:

Zapomněl(a) jsem heslo/I forgot my password.


Hejtmanka Jihočeského kraje Mgr. Ivana Stráská přejímá záštitu nad mezinárodní konferencí (pdf, aktualizováno 13. 12. 2018) [CZ]

Primátor statutárního města České Budějovice Ing. Jiří Svoboda přejímá záštitu nad mezinárodní konferencí (pdf, aktualizováno 13. 12. 2018) [CZ]

Program konference (pdf, aktualizováno 12. 3. 2019) [CZ]

PROGRAMME (pdf, aktualizováno 12. 3. 2019) [EN]

INFORMACE O KONFERENCI (pdf, aktualizováno 27. 12. 2018) [CZ]

Call for Papers (pdf, aktualizováno 27. 12. 2018) [EN]

Možnosti ubytování v Českých Budějovicích (pdf, aktualizováno 22. 12. 2018) [CZ]

Accommodation Facilities in České Budějovice (pdf, aktualizováno 22. 12. 2018) [EN]

Šablona pro autory příspěvků (rtf, aktualizováno 21. 12. 2018) [CZ]

Template of Article (rtf, aktualizováno 21. 12. 2018) [EN]
 
technická podpora/technical support: cizek@vsers.cz