Registrační systém/Registration System

Udržitelný rozvoj XII: Evropa 2030 - ambice, vize a realita
Sustainable Development XII: Europe 2030 - Ambitions, Visions and Reality

Informace o konferenci

Konferenční systém


Registrace: 10. 1. - 30. 6. / 15. 9. 2021

Vysoká škola evropských a regionálních studií v Českých Budějovicích si Vás dovoluje pozvat na mezinárodní vědeckou konferenci

„Udržitelný rozvoj XII: Evropa 2030 - ambice, vize a realita“

pod záštitou předsedy Evropského parlamentu Davida Marii Sassoliho a primátora statutárního města České Budějovice Ing. Jiřího Svobody.



Information about the conference

Conference system

The College of European and Regional Studies in České Budějovice is hereby inviting you to the international scholarly conference

„Sustainable Development XII: Europe 2030 - Ambitions, Visions and Reality“

under the patronage of the President of the European Parliament Mr. David Maria Sassoli and the Mayor of The City of České Budějovice Mr. Jiří Svoboda.






Primátor statutárního města České Budějovice Ing. Jiří Svoboda přejímá záštitu nad mezinárodní konferencí (pdf, aktualizováno 12. 1. 2021) [CZ]

INFORMACE O KONFERENCI (pdf, aktualizováno 28. 12. 2020) [CZ]

Call for Papers (pdf, aktualizováno 28. 12. 2020) [EN]

Šablona pro autory příspěvků (rtf, aktualizováno 28. 12. 2020) [CZ]

Template of Article (rtf, aktualizováno 28. 12. 2020) [EN]


Pod záštitou Evropského parlamentu


 
technická podpora/technical support: cizek@vsers.cz