Registrační systém/Registration System

Udržitelný rozvoj XIII: Příležitosti a výzvy pro Evropu a ČR
Sustainable Development XIII: Opportunities and Challenges for Europe and the Czech Republic

Informace o konferenci

Konferenční systém


Registrace: 13. 6. - 30. 9. 2022

Vysoká škola evropských a regionálních studií v Českých Budějovicích si Vás dovoluje pozvat na mezinárodní vědeckou konferenci

„Udržitelný rozvoj XIII: Příležitosti a výzvy pro Evropu a ČR“ - 19. - 21. 10. 2022

pod záštitou ministra pro evropské záležitosti doc. PhDr. Mikuláše Beka, Ph.D., hejtmana Jihočeského kraje MUDr. Martina Kuby a místopředsedy Výboru pro bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Mgr. Šimona Hellera.Information about the conference

Conference system

The College of European and Regional Studies in České Budějovice is hereby inviting you to the international scholarly conference

„Sustainable Development XIII: Opportunities and Challenges for Europe and the Czech Republic“ - 19th – 21th October 2022

under the patronage of the Minister for European Affairs of the Czech Republic Mr. Mikuláš Bek, of the Governor of the South Bohemian Region Mr. Martin Kuba and the Vice-chairman of the Committee on Security of the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic Mr. Šimon Heller.


Program konference (pdf, aktualizováno 18. 10. 2022) [CZ,EN]

Mapa (pdf, aktualizováno 14. 10. 2022) [CZ,EN]

Informace o konferenci 2022 (pdf, aktualizováno 15. 06. 2022) [CZ]

Call for papers 2022 (rtf, updated 15. 06. 2022) [EN]

Šablona pro autory příspěvků (rtf, aktualizováno 28. 12. 2020) [CZ]

Template of Article (rtf, aktualizováno 28. 12. 2020) [EN]

 
technická podpora/technical support: admin@vsers.cz