Registrační systém/Registration System

Udržitelný rozvoj XI: Evropa 2030 - ambice, vize a realita
Sustainable Development XI: Europe 2030 - Ambitions, Visions and Reality

Informace o konferenci

Konferenční systém


Registrace: 1. 1. - 6. 3. 2020.

Vysoká škola evropských a regionálních studií v Českých Budějovicích si Vás dovoluje pozvat na mezinárodní vědeckou konferenci

„Udržitelný rozvoj XI: Evropa 2030 - ambice, vize a realita“

pod záštitou předsedy Evropského parlamentu Davida Marii Sassoliho, hejtmanky Jihočeského kraje Mgr. Ivany Stráské a primátora statutárního města České Budějovice Ing. Jiřího Svobody.Information about the conference

Conference system

The College of European and Regional Studies in České Budějovice is hereby inviting you to the international scholarly conference

„Sustainable Development XI: Europe 2030 - Ambitions, Visions and Reality“

under the patronage of the President of the European Parliament Mr. David Maria Sassoli, the Governor of the South Bohemian Region Ms. Ivana Stráská and the Mayor of The City of České Budějovice Mr. Jiří Svoboda.


Hejtmanka Jihočeského kraje Mgr. Ivana Stráská přejímá záštitu nad mezinárodní konferencí (pdf, aktualizováno 21. 12. 2019) [CZ]

Primátor statutárního města České Budějovice Ing. Jiří Svoboda přejímá záštitu nad mezinárodní konferencí (pdf, aktualizováno 21. 12. 2019) [CZ]

INFORMACE O KONFERENCI (pdf, aktualizováno 18. 1. 2020) [CZ]

Call for Papers (pdf, aktualizováno 18. 1. 2020) [EN]

Možnosti ubytování v Českých Budějovicích (pdf, aktualizováno 22. 12. 2019) [CZ]

Accommodation Facilities in České Budějovice (pdf, aktualizováno 22. 12. 2019) [EN]

Šablona pro autory příspěvků (rtf, aktualizováno 21. 12. 2018) [CZ]

Template of Article (rtf, aktualizováno 21. 12. 2018) [EN]

Exkurze v pivovaru Budějovický Budvar (pdf, aktualizováno 22. 12. 2019) [CZ]

The Tour of Budvar Brewery (pdf, aktualizováno 22. 12. 2019) [EN]

Záštita Evropského parlamentu (pdf, aktualizováno 18. 1. 2020) [CZ]


Vážené kolegyně, vážení kolegové,
po dnešním jednání Bezpečnostní rady státu bylo rozhodnuto o dalších krocích souvisejících s šířením koronaviru. Vláda vydala rozhodnutí o dalších mimořádných opatřeních, ke kterým patří zavření všech základních, středních, vyšších a vysokých škol, tedy opatření, které se od 11. března 2020 týká i naší vysoké školy. Dalším krokem je zákaz všech sportovních, kulturních, náboženských i uměleckých akcí s účastí nad 100 osob. V této souvislosti rozhodl organizační výbor VŠERS o zrušení plenárního zasedání a konferenčních panelů mezinárodní vědecké konference "Evropa 2030 - ambice, vize a realita", která se měla konat v příštím týdnu 18.-20.3.2020. Své publikační příspěvky však můžete zasílat dle plánovaného harmonogramu do 13.4.2020, po úspěšném recenzním řízení budou publikovány v rámci kolektivních monografií. Účastníky konference, kteří plánovali cestovat na konferenci v rámci programu Erasmus+ si dovolujeme pozvat do Českých Budějovic v jiném termínu.
Děkujeme za pochopení!

Dear colleagues,
after today´s meeting of the National Security Council of the Government of the Czech Republic other measures connected with the spreading of the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) have been taken. The Government of the Czech Republic released the following statements: 1) The personal attendance of pupils and students at elementary, secondary and tertiary vocational schools, apprentice schools and at universities is prohibited. 2) To prevent further spreading of coronavirus cultural, sporting and social events involving over a hundred people are banned. Both of these measures are coming into force since 11th March. Our college, being an institution of tertiary education, is involved in the first measure. Concerning the second measure, the organizational committee of The College of European and Regional Studies decided to cancel the plenary session as well as panel sessions of the international scholarly conference "Europe 2030 - Ambitions, Visions and Reality" that was about to take place next week from 18th to 20th March 2020. Nevertheless, you can send your publication outputs in accordance with the schedule by 13th April 2020. Being peer-reviewed successfully, the contributions will be published in collective monographs. The conference participants who planned to take part in the conference within the Erasmus+ Programme are hereby invited to České Budějovice in other dates which will be decided according to the development of the situation.
Thank you for your understanding!

Pod záštitou Evropského parlamentu


 
technická podpora/technical support: cizek@vsers.cz