Registrační systém/Registration System

Udržitelný rozvoj XII: Evropa 2030 - ambice, vize a realita
Sustainable Development XII: Europe 2030 - Ambitions, Visions and Reality

Informace o konferenci

Konferenční systém


Registrace: 10. 1. - 15. 8. / 30. 9. 2021

Vysoká škola evropských a regionálních studií v Českých Budějovicích si Vás dovoluje pozvat na mezinárodní vědeckou konferenci

„Udržitelný rozvoj XII: Evropa 2030 - ambice, vize a realita“ - 14. - 15. 10. 2021

pod záštitou Evropského parlamentu, ministryně pro místní rozvoj Ing. Kláry Dostálové, hejtmana Jihočeského kraje MUDr. Martina Kuby a primátora statutárního města České Budějovice Ing. Jiřího Svobody.Information about the conference

Conference system

The College of European and Regional Studies in České Budějovice is hereby inviting you to the international scholarly conference

„Sustainable Development XII: Europe 2030 - Ambitions, Visions and Reality“ - 14th – 15th October 2021

under the patronage of the European Parliament, the Minister of Regional Development of the Czech Republic Mrs. Klára Dostálová, the Governor of the South Bohemian Region Mr. Martin Kuba and the Mayor of the City of České Budějovice Mr. Jiří Svoboda.


Program konference (pdf, aktualizováno 8. 10. 2021) [CZ]

Mapa  Českých Budějovic (pdf, aktualizováno 8. 10. 2021) [CZ]

Záštita ministryně pro místní rozvoj (pdf, aktualizováno 31. 3. 2021) [CZ]

Záštita primátora statutárního města České Budějovice (pdf, aktualizováno 12. 1. 2021) [CZ]

INFORMACE O KONFERENCI (pdf, aktualizováno 4. 8. 2021) [CZ]

Call for Papers (pdf, aktualizováno 4. 8. 2021) [EN]

Šablona pro autory příspěvků (rtf, aktualizováno 28. 12. 2020) [CZ]

Template of Article (rtf, aktualizováno 28. 12. 2020) [EN]


Pod záštitou Evropského parlamentu


 
technická podpora/technical support: cizek@vsers.cz