Registrační systém/Registration System

Udržitelný rozvoj XII: Evropa 2030 - ambice, vize a realita
Sustainable Development XII: Europe 2030 - Ambitions, Visions and Reality

technická podpora/technical support: cizek@vsers.cz