Registrační systém/Registration System

„Udržitelný rozvoj X: Demokracie, hospodářský rozvoj a bezpečnost - Evropská unie na křižovatce“
pod záštitou hejtmanky Jihočeského kraje Mgr. Ivany Stráské a primátora statutárního města České Budějovice Ing. Jiřího Svobody./
„Sustainable Development X: Democracy, Economic Development and Security – European Union at the Crossroads“
under the patronage of the Governor of the South Bohemian Region Ms. Ivana Stráská and the Mayor of The City of České Budějovice Mr. Jiří Svoboda.


Registrace byla ukončena.
The registration was closed.

Případné dotazy pište na email dusek@vsers.cz (doc. ing. Jiří Dušek, Ph.D.).
In case of any questions, type to the e-mail dusek@vsers.cz.
 
technická podpora/technical support: cizek@vsers.cz