Registrační systém/Registration System

Udržitelný rozvoj XII: Evropa 2030 - ambice, vize a realita
Sustainable Development XII: Europe 2030 - Ambitions, Visions and Reality

Registrace / Registration
Případné dotazy pište na email dusek@vsers.cz (doc. ing. Jiří Dušek, Ph.D.).
In case of any questions, type to the e-mail dusek@vsers.cz.
 
technická podpora/technical support: cizek@vsers.cz