Registrační systém/Registration System

„Udržitelný rozvoj IX: Evropa svobody, bezpečnosti a práva“
pod záštitou hejtmanky Jihočeského kraje Mgr. Ivany Stráské a primátora statutárního města České Budějovice Ing. Jiřího Svobody./
„Sustainable Development IX: Europe of Freedom, Security and Law“
under the patronage of the Governor of the South Bohemian Region Ms. Ivana Stráská and the Mayor of The City of České Budějovice Mr. Jiří Svoboda.


Registrace byla ukončena.
The registration was closed.

Případné dotazy pište na email Prorektora pro vědu, výzkum a rozvoj dusek@vsers.cz (Ing. Jiří Dušek, Ph.D.).
In case of any questions, type to the e-mail of the Vice-rector of Science, Research and Development at dusek@vsers.cz.
 
technická podpora/technical support: cizek@vsers.cz