Registrační systém/Registration System

„Udržitelný rozvoj X: Demokracie, hospodářský rozvoj a bezpečnost - Evropská unie na křižovatce“
pod záštitou hejtmanky Jihočeského kraje Mgr. Ivany Stráské a primátora statutárního města České Budějovice Ing. Jiřího Svobody./
„Sustainable Development X: Democracy, Economic Development and Security – European Union at the Crossroads“
under the patronage of the Governor of the South Bohemian Region Ms. Ivana Stráská and the Mayor of The City of České Budějovice Mr. Jiří Svoboda.

Kontakty/Contacts

 

Vysoká škola evropských a regionálních studií, z.ú.

Žižkova tř. 6

České Budějovice 370 01

email/e-mail: info@vsers.cz

tel./Telephone Number: 386 116 811

IČO/Company ID: 260 33 909

DIČ/Tax Identification Number (TIN): nejsme plátci DPH/We are not V.A.T. payors

 
technická podpora/technical support: cizek@vsers.cz