Registrační systém/Registration System

„Udržitelný rozvoj VIII. – Evropa v reformním čase“
pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly a primátora statutárního města České Budějovice Ing. Jiřího Svobody./
„Sustainable Development VIII – Europe in Time of Reforms“
under the patronage of the Governor of The Region of South Bohemia Mr. Jiří Zimola and the Mayor of The City of České Budějovice Mr. Jiří Svoboda.
technická podpora/technical support: cizek@vsers.cz