Registrační systém/Registration System

„Udržitelný rozvoj VIII. – Evropa v reformním čase“
pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly a primátora statutárního města České Budějovice Ing. Jiřího Svobody./
„Sustainable Development VIII – Europe in Time of Reforms“
under the patronage of the Governor of The Region of South Bohemia Mr. Jiří Zimola and the Mayor of The City of České Budějovice Mr. Jiří Svoboda.

Přihlášení do registračního systému

Konferenční systém


Termín pro registraci a úpravu údajů byl ukončen 19. 3. 2017.

Vysoká škola evropských a regionálních studií v Českých Budějovicích si Vás dovoluje pozvat na mezinárodní vědeckou konferenci

„Udržitelný rozvoj VIII. – Evropa v reformním čase“

pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly a primátora statutárního města České Budějovice Ing. Jiřího Svobody.

Registrace aktivních účastníků konference bude zahájena od 16.1.2017.

Aktivní účast německy, anglicky a rusky mluvících zemí a oblastí se mohou zaregistrovat na konferenci od 16. 1. 2017.

Pokud již máte vygenerován účet, můžete se na této stránce kdykoliv přihlásit do systému a upravovat všechny další údaje související s konferencí. Nezapomeňte prosím upravit a zadat všechny údaje včas.

Login to the Registration System

Conference system

The College of European and Regional Studies in České Budějovice is hereby inviting you to the international scholarly conference

„Sustainable Development VIII – Europe in Time of Reforms“

under the patronage of the Governor of The Region of South Bohemia Mr. Jiří Zimola and the Mayor of The City of České Budějovice Mr. Jiří Svoboda.

Registration of active participants of the conference will be commenced since 16th January 2017.

The active participation of German-speaking, English-speaking, Russian-speaking countries and areas can register for the conference since 16th January 2017.

If you already have the account generated, you can log on the page at anytime, and edit any additional information asociated with the conference. Please do not forget to edit and insert the data on time.

REGISTRACE/REGISTRATION

Přihlášení pro registrované uživatele/Login for registered users

Login/Login:
Heslo/Password:

Zapomněl(a) jsem heslo/I forgot my password.


INFORMACE O KONFERENCI (pdf, aktualizováno 11. 1. 2017) [CZ]

Basic Information (pdf, aktualizováno 11. 1. 2017) [EN]

Primátor statutárního města České Budějovice Ing. Jiří Svoboda přejímá záštitu nad mezinárodní konferencí (pdf, aktualizováno 2. 1. 2017) [CZ]

Hejtman Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola přejímá záštitu nad mezinárodní konferencí (pdf, aktualizováno 2. 1. 2017) [CZ]

Možnosti ubytování v Českých Budějovicích (pdf, aktualizováno 2. 1. 2017) [CZ]

Accommodation Facilities in České Budějovice (pdf, aktualizováno 2. 1. 2017) [EN]

Šablona pro autory příspěvků (docx, aktualizováno 2. 1. 2017) [CZ]

Template of Article (docx, aktualizováno 2. 1. 2017) [EN]
 
technická podpora/technical support: cizek@vsers.cz