Registrační systém/Registration System

„Udržitelný rozvoj VII. – 30 let od Jednotného evropského aktu aneb Evropa čtyř svobod“
pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly a primátora statutárního města České Budějovice Ing. Jiřího Svobody (tbc)./
"Sustainable Development VII – 30 Years after the Single European Act – The Four Freedoms of the EU"
under the patronage of the Governor of The Region of South Bohemia Mr. Jiří Zimola and the Mayor of The City of České Budějovice Mr. Jiří Svoboda.

Přihlášení do registračního systému

Konferenční systém

Vysoká škola evropských a regionálních studií v Českých Budějovicích si Vás dovoluje pozvat na mezinárodní vědeckou konferenci

„Udržitelný rozvoj VII. – 30 let od Jednotného evropského aktu aneb Evropa čtyř svobod“

pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly a primátora statutárního města České Budějovice Ing. Jiřího Svobody (tbc).

Registrace aktivních účastníků konference bude zahájena od 11.1.2016.

Aktivní účast německy, anglicky a rusky mluvících zemí a oblastí se mohou zaregistrovat na konferenci od 11. 1. 2016.

Pokud již máte vygenerován účet, můžete se na této stránce kdykoliv přihlásit do systému a upravovat všechny další údaje související s konferencí. Nezapomeňte prosím upravit a zadat všechny údaje včas.

Login to the Registration System

Conference system

The College of European and Regional Studies in České Budějovice is hereby inviting you to the international scholarly conference

„Sustainable Development VII – 30 Years after the Single European Act – The Four Freedoms of the EU“

under the patronage of the Governor of The Region of South Bohemia Mr. Jiří Zimola and the Mayor of The City of České Budějovice Mr. Jiří Svoboda.

Registration of active participants of the conference will be commenced since 11th January 2016.

The active participation of German-speaking, English-speaking, Russian-speaking countries and areas can register for the conference since 11th January 2016.

If you already have the account generated, you can log on the page at anytime, and edit any additional information asociated with the conference. Please do not forget to edit and insert the data on time.

REGISTRACE/REGISTRATION

Přihlášení pro registrované uživatele/Login for registered users

Login/Login:
Heslo/Password:

Zapomněl(a) jsem heslo/I forgot my password.


Program konference (pdf, aktualizováno 28. 3. 2016) [CZ]

PROGRAMME (pdf, aktualizováno 28. 3. 2016) [EN]

INFORMACE O KONFERENCI (pdf, aktualizováno 16. 12. 2015) [CZ]

Basic Information (pdf, aktualizováno 21. 12. 2015) [EN]

Možnosti ubytování v Českých Budějovicích (pdf, aktualizováno 16. 12. 2015) [CZ]

Accommodation Facilities in České Budějovice (pdf, aktualizováno 16. 12. 2015) [EN]
 
technická podpora/technical support: cizek@vsers.cz